На основу Одлуке Општинског већа општине Нова Црња о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Нова Црња за 2022. годину бр. 1-06-22/22-1 од 06.07.2022.године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 10/22), (у даљем тексту: Правилник), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 06.07.2022. године


расписује
ЈАВНИ КОНКУРС


за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Нова Црња за 2022. годину
 

Комплетан текст јавног конкурса
Пријавни формулрар - прилог 1
Листа извођача радова - прилог 2
Изјава - прилог 3
Критеријуми за избор пројекта - прилог 4 
Изјава о броју чланова домаћинства - прилог 5 
Прелиминарна ранг листа 
Коначна ранг листа