Javni uvid

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Idi na stranicu

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња - допуњен

Idi na stranicu

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Српска Црња

Idi na stranicu

Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

Idi na stranicu

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Idi na stranicu

Јавни увид у нацрт ПДР - далековод

Idi na stranicu

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације коридора два једносистемска далековода

Idi na stranicu

Јавни увид у нацрт просторног плана републике Србије

Отвори и преузми документ - "JUNPPRS.pdf"