Саветник за заштиту права пацијента у јединици локалне самоуправе