Јавни огласи

Расписан Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња

Idi na stranicu

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Idi na stranicu

Оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Idi na stranicu

Јавни оглас за јавно надметање за отућење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Idi na stranicu

Расписан оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга

Idi na stranicu

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Idi na stranicu

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ОБЈЕКТЕ

Idi na stranicu

Јавни оглас за продају неизграђеног грађевинског земљишта

Idi na stranicu