Јавни огласи

Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини

Idi na stranicu

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Idi na stranicu

Јавни оглас за јавно надмеанје за продају неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Нова Црња

Idi na stranicu

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња - 2.круг

Idi na stranicu

Расписан Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња

Idi na stranicu

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Idi na stranicu

Оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Idi na stranicu

Јавни оглас за јавно надметање за отућење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Idi na stranicu