Јавни огласи

Оглас за јавно надметање за закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Н. Црња

Idi na stranicu

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Нова Црња

Idi na stranicu

Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини

Idi na stranicu

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења покретних ствари из јавне својине општине Нова Црња– расходованих возила

Idi na stranicu

Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини

Idi na stranicu

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Idi na stranicu

Јавни оглас за јавно надмеанје за продају неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Нова Црња

Idi na stranicu

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња - 2.круг

Idi na stranicu