Ј А В Н И   О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА– РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

Комплетан текст Јавног огласа
Пријавни образац
Прилог 1 - Изјавe