Овим путем можете се пријавити за бесплатну вакцинацију против COVID-19

Исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19

Брзи ЛинковиИнвестирајте у нашу Општину

Инвестирајте у нашу Општину

Општина Нова Црња налази се у североисточном делу Баната и припада Средњобанатском округу. На западу и северозападу граничи се са општином Кикинда, на југу са општином Житиште, док њена североисточна граница чини део државне границе са Румунијом. Топ 5 разлога за инвестирање у општини Нова Црња - Одличан географски положај (граница ЕУ (Ро), близина аеродрома Темишвар; - Постојање Brownfield и Greenfield зона; - Повољни услови за агробизнис ( пољоприведу) и инвестиције у обновљиве изворе енергије; - Развијена путна инфраструктура; - Доступна квалификована радна снага;

Nova Crnja
Nova Crnja

Инвестирајте у нашу Општину

Општина Нова Црња налази се у североисточном делу Баната и припада Средњобанатском округу. На западу и северозападу граничи се са општином Кикинда, на југу са општином Житиште, док њена североисточна граница чини део државне границе са Румунијом. Топ 5 разлога за инвестирање у општини Нова Црња - Одличан географски положај (граница ЕУ (Ро), близина аеродрома Темишвар; - Постојање Brownfield и Greenfield зона; - Повољни услови за агробизнис ( пољоприведу) и инвестиције у обновљиве изворе енергије; - Развијена путна инфраструктура; - Доступна квалификована радна снага;