2022 - Јавни огласи

Јавни оглас за јавно надмеанје за продају неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Нова Црња

Иди на страницу

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња - 2.круг

Иди на страницу

Расписан Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нова Црња

Иди на страницу

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Иди на страницу

Оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Иди на страницу

Јавни оглас за јавно надметање за отућење (продају) неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нова Црња

Иди на страницу

Расписан оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга

Иди на страницу