Savetnik za zaštitu prava pacijenta u jedinici lokalne samouprave