ЈН 11/2022 - поновљени поступак - Изградња базена са забавним садржајем за децу

Јавни позив 
Техничке спецификације 
Пројекат базена 
Пројекат за грађевинску дозволу 
Образац структуре понуђене цене партија 1
Образац структуре понуђене цене партија 2