ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Седиште Општинске изборне комисије
Зграда Општинске управе општине Нова Црња ЈНА 110

Телефон:
023/ 815-030

У Општинску изборну комисију општине Нова Црња у сталном саставу ИМЕНОВАНИ су:

 

1) за председника, Јасмина Томин, дипл. правник, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- за заменика председника, Ружица Богдановић Адамовић, дипл. правник, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“

2) за члана 1, Тамара Биачи, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- за заменика члана 1, Борислав Васић, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“,

3) за члана 2, Иванка Милошев, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“
- за заменика члана 2, Маја Антовић, на предлог одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“,

4) за члана 3, Срђан Симин, на предлог одборничке групе „За Нову Црњу“
- за заменика члана 3, Стеван Јанковић, на предлог одборничке групе „За Нову Црњу“

5) за члана 4, Стеван Срдић, на предлог одборничке групе „За Нову Црњу“
- за заменика члана 4, Бојана Опачић, на предлог самосталних одборника са листе „Пера Миланков – Војвођански Фронт“

6) за члана 5, Бицок Илонка, на предлог групе одборника са листе „Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István – Savez Vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor”
- за заменика члана 5, Буђи Анита, на предлог самосталних одборника са листе „Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István – Savez Vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor”

7) за члана 6, Невенка Миланков, на предлог самосталних одборника са листе „Пера Миланков – Војвођански Фронт“
- за заменика члана 6, Ивана Штефик, на предлог самосталних одборника са листе „Пера Миланков – Војвођански Фронт“

8) за секретара Вања Равић, дипл. правник, на предлог председнице Скупштине
- за заменика секретара Јелена Чолак Тица, дипл. правник, на предлог председнице Скупштине

ИЗВЕШТАЈИ

- Укупан извештај о резултатима избора за одборнике скупштине опоштине Нова Црња

DOKUMENTA
- Роковник за вршење изборних раднји 
План спровођења обука за општину Нова Црња

ОДЛУКЕ
- Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике СО Нова Црња
Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење галсања на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња расписаним за 02. ЈУН 2024. год
          - ОБРАЗАЦ СОНЦБО -1
          - ОБРАЗАЦ СОНЦБО -2

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за одобрнике Скупштине општине Нова Црња расписаних за 2. ЈУН 2024
          СОНЦДП-1/24

          - СОНЦДП-2/24
          - SONCSP-1/24
          - SONCSP-2/24

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информациу
          - Захтев за добијање иформације
          - Захтев за увид у бирачки списак

Одлука о утврђивању боје гласачког листића

Одлука о одређивању штампарије
Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровоћење избора за одборнике Скупштине општине Нова Црња, расписаних за 2. Јун 2024. године

Одлука о утврћивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровоћење избора за одборнике Скупштине општине Нова Црња,расписаних за 2. Јун 2024. године

Одлука о обрасцима 3а утврђивање резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња, расписаним за 2. Јун 2024. године

- Одлука о одређивању вршиоца статистичке обраде података

-Одлука о утврђивању збирне листе

Одлука о накндама и другим трошковима Изборне комисије

Одлука о уређењу бирачког места и просторије за гласање

Одлука о називу и изгледау обрасца
- Одлука о укупном броју бирача за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња
Одлука о укупном броју гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња
Одлука о изгледу гласачког листића на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња, расписаним за 2. јун 2024. године 
Одлука о измени одлуке о утврђивање боје гласачког листића
Одлука о измени одлуке о утврђивању збирне листе 
- Овлашћење за стране посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике скупштине општине Нова Црња,расписаних за 2.јун 2024 године 
Овлашћење за преводиоца страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике скупштине општине Нова Црња,расписаних за 2. јун 2024 године.
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на изборима за одборнике СО Нова Црња
- Одлука о утврђивању прелиминарних резултата избора за одборнике СО Нова Црнја од 02.ЈУНА 2024.
Одлука о допуни одлуке о накнадама и другим трошковима везанм за рад Изорне комисије општине Нова Црња

 

 

    Обрасци за преузиманје
     - Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Нова Црња
     - Сагласност кандидата за одборника Скупштине општине Нова Црња
     - Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нова Црња
    - Списак бирача који својим потписима  подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Нова Црња

 

РЕШЕЊА
Решење о одређивању бирачких места на територији општине Нова Црња за гласање на изборима за одборнике СО Нова Црња, расписаним за 2. јун 2024. године
- Решење о проглашењу изборне листе Александар Вучић – Нова Црња сутра
- Решење о проглашењу изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Dr. Pásztor Bálint – Савез војвођанских Мађара-др. Балинт Пастор
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Нова Црња у  проширеном саставу
- Решење о проглашењу изборне листе Група грађана Да се зна ред
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Нова Црња у проширеном саставу на предлог СВМ

Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије

- Решење о празном месту кандидата за одборника
Решење о одређивању бирачких места на територији општине Нова Црња за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Нова Црња расписаним за 2. Јун 2024. године

- Решење о именовању чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу
     БМ 1        БМ 2        БМ 3        БМ 4        БМ 5        БМ 6        БМ 7        БМ 8        БМ 9
     БМ 10      БМ 11      БМ 12      БМ 13      БМ 14      БМ 15      БМ 16      БМ 17      БМ 18
     БМ 19      БМ 20      БМ 21      БМ 22      БМ 23      БМ 24      БМ 25

- Решење о именовању чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу
     БМ 1        БМ 2        БМ 3        БМ 4        БМ 5        БМ 6        БМ 7        БМ 8        БМ 9
     БМ 10      БМ 11      БМ 12      БМ 13      БМ 14      БМ 15      БМ 16      БМ 17      БМ 18
     БМ 19      БМ 20      БМ 21      БМ 22      БМ 23      БМ 24      БМ 25

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 5

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 6

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 7

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 12

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 13

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у сталном саставу БМ 22

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 21

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 17

Решење о измени решења о именовању члана / заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу БМ 16 
- Решење о додели мандата одборницима скупштине општине Нова Црња од 13.06.2024

 

ПРОГЛАШЕНЕ ЛИСТЕ:
1. Александар Вучић – Нова Црња сутра
2. Vajdasági Magyar Szövetség-Dr. Pásztor Bálint – Савез војвођанских Мађара-др. Балинт Пастор
3. Група грађана Да се зна ред

ИНФОРМАЦИЈЕ
- Информација о броју оверених изјава бирача који су подржали изборну листу Александар Вучић – Нова Црња сутра
Информација о броју оверених изјава бирача који су подржали изборну листу Vajdasági Magyar Szövetség-Dr. Pásztor Bálint – Савез војвођанских Мађара-др. Балинт Пастор
Информација о броју оверених изјава бирача који су подржали изборну листу Фрупа грађана Да се зна ред

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
- Обавештенје о штамшању и паковању изборног материјала
- Обавештење о примопредаји изборног материјала

ЗАПИСНИЦИ
- Записник 1
- Записник 2

- Записник 3
- Записник 4
- Записник 5
- Записник 6
- Записник 7
- Записник 8
- Записник 9
- Записник 10
- Записник 11
- Записник 12
- Записник 13
- Записник 14

 

Обавештење о могућности увида у део јединственог бирачког списка 
на српском језику
на мађарском језику
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте на следећем линку: www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak