На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списаку („Сл. гласник РС, бр.104/09 и 99/11) и тач. 9 и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.15/12 и 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), Општинска управа Општине Нова Црња, 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 

            Део јединственог бирачког списка за територију општине Нова Црња  изложен је у седишту Општинске управе општине Нова Црња, канцеларија бр.2, приземље , улица ЈНА број 110.
            Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да си су уписани подаци тачни.
            Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Нова Црња могу поднети Општинској управи Нова Црња од 8,00 до 15,00 часова  сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 01.12.2023.године.
           Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис бирача у бирачки списак врши Министраство надлежно за послове управе. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министраству или Општинској управи.
            Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.11.2023. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Нова Црња (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
            Посебно се позивају грађани са пребивалиштем на територији општине Нова Црња, који ће до 17.12.2023. године стећи пунолетство, самим тим и бирачко право, да изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком списку уз потребне доказе.
            У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
            Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинска управа Нова Црња
Број: III-01-013-5/23
Дана: 02.11.2023.године

 

                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                                       
   ВАЊА РАВИЋ

Комплетан документ можете преузети овде
Комплетан документ на мађарском језику преузети овде