На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 61. Статута Општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) у вези реализације Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима Општине Нова Црња за 2022. годину бр. 1-06-16/22-1 од 20.05.2022.године, на седници Општинског већа одржаној 29.09.2022.године, Општинско веће општине Нова Црња расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СЕДИШТА ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Комплетан документ преузми овде
Пријавни образац преузми овде 
Ранг листу преузми овде