Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon) i člana 61. Statuta Opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“, broj 9/08, 16/12, 16/15 i 2/19) u vezi realizacije Programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Opštine Nova Crnja za 2022. godinu br. 1-06-16/22-1 od 20.05.2022.godine, na sednici Opštinskog veća održanoj 29.09.2022.godine, Opštinsko veće opštine Nova Crnja raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU SEDIŠTA ZA BEBE/DECU ZA PUTNIČKA VOZILA

Kompletan dokument preuzmi ovde
Prijavni obrazac preuzmi ovde 
Rang listu preuzmi ovde