Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Председник општине
Број: I-101-8/21
Датум: 09.02.2021.године

На основу члана 43. став 1., тачка 8. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), и на основу одлуке општинског већа Нова Црња о усвајању Локалног плана запошљавања за 2021. годину број I-06-5/21-3 од 08.02.2021.године

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ У 2021.ГОДИНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 

комплетан документ јавног позива - преузми
захтев за доделу финансијске подршке - преузми
локални акциони план запошљавања општине Нова Црња за 2021. годину - преузми
одлука о додели једнократне финансијске помоћи послодавцима за 2021. годину - преузми