У складу са Одлуком о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину („Службени лист Општине Нова Црња” број 13/2022), Председник Комисије, дана 06.07.2022.године и Решењем о образовању Комисије за оцењивање и одабир пројеката поднетих на Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину број: 1-02-25/22 од 30.06.2022. године, Председник општине дана 06.07.2022.године

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину

Комплетан текст јавног конкурса
Пријавни формулрар 
Одлука о распореду и коришћењу средстава