Јавна набавка број 14/2021

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији општине

Датум објаве: 20.04.2021.

Рок за подношење понуда је 29.04.2021. до 12 h

Понуде се подносе путем Портала јавних набавки

Позив за достављање понуда