РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско веће -
Број:1-06-27/21-3
Дана:08.09.2021. године
Нова Црња


На основу Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 17/21), Програма о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња за 2021.годину („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 17/21), Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова („Службени лист општине Нова Црња“ број 22/21 и 26/21) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији Општине Нова Црња број 1-06-25/21-5 од 24.08.2021. године, Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 08.09.2021. године
расписује


ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Нова Црња за 2021. годину

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети овде
Одлуку о расписивању јавног конкурса можете преузети овде
Прилог 1 можете преузети овде
Прилог 2 можете преузети овде
Прилог 3 можете преузети овде
Прилог 4 можете преузети овде
Обавештење у вези продужења рока за пријаву на Јавни конкурс можете преузети овде

Прелиминарну ранг листу за меру 1 можете преузети овде
Прелиминарну ранг листу за меру 2 можете преузети овде
Коначну ранг листу за меру 1 можете преузети овде
Коначну ранг листу за меру 2 можете преузети овде
Одлуку о избору крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације преузми овде