На основу члана 94. , 101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017 – др.закон, 95/2018 и 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 95/16 и 12/22), члана 15. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр.23/22) и Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова Црња број I-06-12/23-1 („Службени лист општине Нова Црња“ број 7/23), Општинска управа оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА

У Општинској управи општине Нова Црња

Комплетан текст Јавног конкурса