АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинска управа-
Број: III-01-101-32/21
Дана: 01.07.2021.године

На основу члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.95/2016), а у вези члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017 – др.закон и 95/2018), члана 19. Одлуке о Oпштинској управи општине Нова Црња (''Службени лист Општине Нова Црња'', број 1/2020), члана 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр.2/2020, 17/20 , 34/20 и 2/21) Општинска управа оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Комплетан документ можете преузети овде