AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA NOVA CRNjA
-Opštinska uprava-
Broj: III-01-101-32/21
Dana: 01.07.2021.godine

Na osnovu člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.95/2016), a u vezi člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.21/2016, 113/2017 – dr.zakon i 95/2018), člana 19. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Nova Crnja (''Službeni list Opštine Nova Crnja'', broj 1/2020), člana 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br.2/2020, 17/20 , 34/20 i 2/21) Opštinska uprava oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE NOVA CRNjA

Kompletan dokument možete preuzeti ovde