На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  Општине Нова Црња у 2021. години („Службени лист Општине Нова Црња”, бр. 18/2021) ), члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19), Председник општине Нова Црња расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Целокупан текст конкурса преузми овде
Образац пријаве преузми овде

Листу вредновања преузми овде
Одлуку о додели средстава преузми овде