На основу члана 11. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи ученицима и студентима (Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19),  Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2021. годину (''Службени лист општине Нова Црња'', број 36/20), Одлуке Општинског већа општине Нова Црња број I-06-1/21-3 од 25.01.2021. године („Службени лист општине Нова Црња“ број 2/21 ) Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња дана 03.02.2021. године, расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

ЗА ШКОЛСКУ 2020./2021. ГОДИНУ

 

текст конкурса преузмите овде

образац захтева преузмите овде

образац изјаве преузмите овде

ранг листу преузмите овде