На основу члана 11. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи ученицима и студентима (Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19), Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2023. годину („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 25/22) и Одлуке Општинског већа општине Нова Црња број I-06-2/23-2 од 11.01.2023. године („Службени лист општине Нова Црња“ број 1/23 ) Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња дана 12.01.2023. године, расписује
 

Конкурс за доделу стипендија и једнократне финансијске помоћи ученицима и студентима са територије општине Нова Црња за школску 2022/23.

Комплетан текст конкурса
Образац пријаве