Na osnovu člana 11. Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama i jednokratnoj finansijskoj pomoći učenicima i studentima (Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 23/19), Odluke o budžetu Opštine Nova Crnja za 2023. godinu („Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 25/22) i Odluke Opštinskog veća opštine Nova Crnja broj I-06-2/23-2 od 11.01.2023. godine („Službeni list opštine Nova Crnja“ broj 1/23 ) Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove i javne službe Opštinske uprave opštine Nova Crnja dana 12.01.2023. godine, raspisuje


Konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Nova Crnja za školsku 2022/23.

Kompletan tekst konkursa
Obrazac prijave 
Lista za dodelu stipendija i jednokratne pomoći