Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће Пољопривредна стучна служба Зрењанин вршити обуку за спровођење е-аграра и увођење истих у е-аграр који представља нови пољопривредни информациони систем у оквиру еУправе .

 Распоред за територију општине Нова Црња је :

26.01.2023. Нова Црња и Тоба у канцеларији МЗ Нова Црња

30.01.2023. Српска Црња, Радојево и Војвода Степа у канцеларији МЗ Српска Црња

02.02.2023. Александрово у канцеларији МЗ Александрово

Тих дана ће представници ПСС Зрењанин бити присутни од 8 до 15 часова .

Молимо пољопривредне произвођаче да се одазову и упознају и обуче се за рад апликације е аграр .