РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско веће -
Број: 1-06-20/21-2
Дана: 07.07.2021. године
Нова Црња

На основу Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 17/21), Програма о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Нова Црња за 2021.годину („Службени лист Општине Нова Црња , бр. 17/21), Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова („Службени лист општине Нова Црња“ број 22/21), Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 1-06-20/21-1 од 07.07.2021. године, Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 07.07.2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Комплетан текст јавног позива преузми овде
Пријавни образац преузми овде
Образац изјаве преузми овде
Образац 1 - Изјава преузми овде
Образац 2 - Изјава преузми овде
Прелиминарну листу изабраних привредних субјеката преузми овде

Коначну листу изабраних привредних субјеката преузми овде