На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15, 113/2017 1 113/2017 - др. закон), и на основу одлуке општинског већа Нова Црња о усвајању Локалног плана запошљавања за период од 2021. до 2023. године број 1-06-1/21-1 од 14.04.2021.године.


ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДЛВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ У 2022. ГОДИНИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 

Комплетан документ Јавног позива - преузми овде
Образац захтева за доделу једнократне финансијске помоћи - преузми овде 
Одлука о додели једнократне помоћи - преузми овде