На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и на основу одлуке општинског већа општине Нова Црња о усвајању Локалног акционог плана за период од 2021. до 2023.године број 1-06-1/21-1 од 14.04.2021.године


ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2022. ГОДИНИ

Комплетан документ Јавног позива - преузми овде
Образац захтева за доделу субвенција - преузми овде 
Одлуку о додели субвенција - преузми овде