На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калирометара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Општине Нова Црња бр. 1-06-24/22 од 26.07.2022.године и чл. 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термитехничког система путем уградње калирометара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 10/22), Општинско веће општине Нова Црња дана 26.07.2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 

Мејл адреса информационог центра у сврху комуникације са грађанима: 
 infonc.energetika@gmail.com 
 
За све додатне информације, грађани се могу обратити свим члановима Комисије на фиксни телефон: 023/815030.

Комплетан текст јавног позива
Пријавни образац
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 4.1
Прилог 4 
Прелиминарна листа директних корисника 
Коначна листа директних корисника