Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Нова Црња
Општинска управа
Одељење за привреду и локално економски развој
Број: III-02-461-15/21
Датум: 09.08.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Комплетан текст јавног позива преузми овде