Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
-Општинско веће-
Број: 1-06-33/21-1
Дана: 19.10.2021. године
Нова Црња


На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" бр. 129/07. 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 61. Статута Општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња", број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) у вези реализације Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима Општине Нова Црња за 2021. годину бр. 1-06-28/21-2 од 16.09.2021 .године, на седници Општинског већа одржаној 19.10.2021. године. Општинско веће општине Нова Црња расписује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ

Комплетан текст јавног позива преузми овде
Пријавни образац преузми овде

Листу рангирања преузми овде