На основу члана 10. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 6/2019), Програма постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 9/2019), Измена и допуна Програма постављања привремених објеката на јавним и другим површинама на територији Општине Нова Црња (“Сл.лист Општине Нова Црња”, бр. 18/2021), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 02.06.2021.године расписује: 


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Комплетан текст јавног огласа преузми овде
Образац пријаве преузми овде