На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту „Сл. гласник РС“, број 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), члана 10. И 17. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 6/19), Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Нова Црња за 2021. годину („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 28/21) члана 2. Одлуке о приступању поступку давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нова Црња ради обављања пољопривредне-ратарске производње број II-1-06-29/21-3 од 05.10.2021. године („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 28/21), и члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), председник општине Нова Црња је дана 11.10.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ (ЛИЦИТАЦИЈУ) 

ЗА ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА РАДИ ОБАВЉАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ-РАТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 

Комплетан текст јавног огласа преузми овде