Јавна набавка број 9/2021

Услуге социјалне заштите – дневне услуге у заједници – помоћ у кући

Датум објаве: 11.03.2021.

Рок за подношење понуда је 22.03.2021. до 11 h

Позив за достављање понуда

Техничке спецификације

Одлука о додели уговора