Јавна набавка број 21/2021

Јавна набавка за Санацију изворишта за снабдевање водом у насељеним местима Радојево и Тоба

Датум објаве: 15.09.2021.

Рок за подношење понуда је 24.09.2021. до 11 h

Понуде се подносе путем Портала јавних набавки

Позив за достављање понуда
Техничке карактеристике партија 1
Техничке карактеристике партија 2