ЈН 13/2022 - нови поступак - Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица

Јавни позив пречишћени текст 
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама 
Техничке карактеристике
Техничке карактеристике измена 1
Образац структуре цена измена 1