Јавна набавка број 13/2021

Набавка горива за потребе Општинске управе

Датум објаве: 13.04.2021.

Рок за подношење понуда је 23.04.2021. до 12 h

Понуде се подносе путем Портала јавних набавки

Позив за достављање понуда

Техничке спецификације