JN 07/2022 Надзор над радовима не уређењу атарских путева

Позив за достављање понуде
Образац понуде