JN 02/2022 Софтвер за скупштинску службу

Позив за достављање понуде
Образац понуде
Одлука о додели уговора