У складу са чл. 38 Закона о уцружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018-др.закон), чл. 6 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), чл. 4. Правилника о расподели средстава за финансирање програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва („Службени лист општине Нова Црња”, бр. 12/19) и Одлуком о буџету Општине Нова Црња за 2024. годину („Службени лист општине Нова Црња”, бр. 27/2023), председник општине, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Комплетан текст конкурса преузми овде
Пријавни образац преузми овде
Извештај о реализацији пројекта преузми овде
Образац захтева преузми овде