На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број I-06-15/22-1 од 11.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист Општине Нова Црња“, бр. 10/22), Општинско веће општине Нова Црња дана 11.05.2022. године расписује

Јавни конкурс
за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Нова Црња

Комплетан текст Јавног конкурса
Прилог број 1 

Прилог број 2
Прилог број 3
Прилог број 4
Образац број 2 

Прелиминарна листа изабраних субјеката 
Одлука о избору привредних субјеката