Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Општинска управа

Данa: 25.02.2022. год.
Н О В А  Ц Р Њ А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо сва заинтересована лица која желе да поднесу пријаву на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2022. године, које је расписало Министарство за бригу о селу, који желе да купе кућу са окућницом на територији Општине Нова Црња да се пријаве заједно са Општином Нова Црња, која ће пружити помоћ и подршку при подношења истих.

Пријем пријава и преузимање образаца за подношење пријаве ће се вршити сваког уторка и четвртка од 08 до 12 часова у згради Општине Нова Црња, сала бр. 6 у приземљу. Обрасци за пријаву се могу преузети и са web презентације Министарства за бригу о селу у делу конкурси.

          За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на број телефона 023/815-501 уторком и четвртком од 08 до 12 часова.

Напомена: Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта образована при Министарству за бригу о селу.

МОЛИМО ВАС ДА СЕ ПРИДРЖАВАТЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ТЕРМИНА