На основу чл. 38. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16), Статута општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња”, бр. 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  „8. Август“ Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 19/22 ), Скупштина општине Нова Црња оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

Комплетан текст јавног конкурса