РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

-Општинско веће-

Број: I-06-4/21-1

Данa: 03.02.2021.године

Н О В А   Ц Р Њ А

 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00126/2020-01/2 од 18.01.2021.године, чланова 87.и 95.-97.Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/2019), Одлуке Општинског већа број I-06-25/20-1 од 25.12.2020.године и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2021. годину („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 36/2020), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 03.02.2021.године:

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Нова Црња у 2021. години

 

текст конкурса у pdf формату преузмите овде

текст конкурса у doc формату преузмите овде

образац пријаве преузмите овде

образац буџета пројекта преузмите овде

образац правдања средстава нартивни део преузмите овде

образац правдања средстава финансијски део преузмите овде

решење о образовању и именовању чланова стручне комисије преузмите овде

решење о расподели средстава преузмите овде