РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
Број:11-101-14/21
Дана: 13.04.2021 .године
Нова Црња


На основу чл. 38. ст. 2.3акона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16), Статута општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња”, бр. 09/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „8. Август“ Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 9/21 ),Скупштина општине Нова Црња оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „8. АВГУСТ“ СРПСКА ЦРЊА

 

Комплетан текст јавног конкурса преузми овде