На основу члана 11. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи ученицима и студентима (Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19), Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2022. годину („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 39/21) и Одлуке Општинског већа општине Нова Црња број I-06-43/21-2 од 07.12.2021. године („Службени лист општине Нова Црња“ број 38/21 ) Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња дана 13.01.2022. године, расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ

 

текст конкурса преузмите овде
образац захтева преузмите овде
листу за доделу стипендија и једнократне помоћи преузмите овде