Република Србија
Општина Нова Црња
Комисија за спровођење поступка за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања
на територији Општине Нова Црња

ЈНА 110
23218 Нова Црња
Број: I-02-48/21-2
Датум: 17.11.2021. године

На основу члана 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији општине Нова Црња бр. I-02-48/21 од 08.11.2021. године и Правилника о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији општине Нова Црња  Комисија за спровођење поступка за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији Општине Нова Црња бр. I-02-48/21-1 од 17.11.2021. године, на седници одржаној дана 17.11.2021. године, д о н о с и

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИЛО ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Комплетан текст конкурса преузми овде
Правилник за доделу средстава преузми овде
Образац пријаве преузми овде
Предлог ранг-листе преузми овде
Предлог коначне одлуке преузми овде
Одлуку о додели средстава преузми овде