- захтев за потврду пројекта парцелације-препарцелације

- захтев за потврду пројекта парцелације-препарцелације-сувласници

- захтев за потврду пројекта исправке граница