Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Nova Crnja o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu br. 1-06-22/22-1 od 06.07.2022.godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 („Službeni list Opštine Nova Crnja“, br. 10/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), Opštinsko veće opštine Nova Crnja na sednici održanoj dana 06.07.2022. godine


raspisuje
JAVNI KONKURS


za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu


Kompletan tekst javnog konkursa
Prijavni formulrar - prilog 1
Lista izvođača radova - prilog 2
Izjava - prilog 3
Kriterijumi za izbor projekta - prilog 4 
Izjava o broju članova domaćinstva - prilog 5
Preliminarna rang lista 

Konačna rang lista