SKUPŠTINA OPŠTINE

5. Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Nova Crnja u stalnom sastavu 

6. Zaključak o davanju saglasnosti na program rada Mesne zajednice Vojvoda Stepa za 2022. godinu

7. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta opštine Nova Crnja za 2021. godinu

8. Odluka o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji opštine Nova Crnja

9. Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu

10.Odluka o pristupanju postupku otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Nova Crnja -katastarska parcela br. 1684/11, k.o.Srpska Crnja

11. Zaključak o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JKP “8.avgust“ Srpska Crnja za 2022.godinu

12. Zaključak o davanju saglasnosti na predlog cenovnika za usluge tehničkog pregleda JKP “8.avgust“ Srpska Crnja

13. Zaključak o davanju saglasnosti na odluku o procesu pripajanja „Mašinska 023“ D.O.O. iz Srpske Crnje društvu JKP “8.avgust“ Srpska Crnja

14. Zaključak o  davanju saglasnosti na obavljanje nove delatnosti JKP“ 8.Avgust “Srpska Crnja

15. Zaključak o usvajanju završnog računa JKP “8. Avgust“ Srpska Crnja za 2020. godinu 

20. Ispravka Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Nova Crnja za period od 2021-2028.godine 

21. Zaključak o usvajanju finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu

22. Zaključak o usvajanju  izveštaja o radu  Centra za socijalni rad  „Nova Crnja“  2021.  godinu 

23. Zaključak o usvajanju  izveštaja o radu Crvenog krsta Nova Crnja za 2021. godinu

24. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Nova Crnja za 2022. godinu

25. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole „Đura Jakšić“ Srpska Crnja

26. Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine na katastarskim parcelama 9391/2, 9390/2,9390/1,9393,9392,9391/1 k.o. Srpska Crnja sa Republike Srbije na Opštinu Nova Crnja, bez naknade

27. Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine na katastarskim parcelama 2819/6 i 2819/11 k.o. Aleksandrovo sa Republike Srbije na Opštinu Nova Crnja, bez naknade

28. Rešenje o imenovanju Savetnika za zaštitu prava pacijenata

29. Zaključak o usvajanju Izveštaja  o radu Turističke organizacije opštine Nova Crnja za 2021.godinu

30. Zaključak o usvajanju Programa rada Turističke organizacije opštine Nova Crnja za 2022.godinu

31. Rešenje o imenovanju v.d .direktora Turističke organizacije opštine Nova Crnja

32. Rešenje kojim se nalaže TO raspisivanje Konkursa za direktora

33. Odluka o donošenju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Opštinu Nova Crnja za 2022.

34. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Vojvoda Stepa

35. Zaključak o davanju saglasnosti na predlog izmene dela cena komunalnih usluga JKP “8.avgust“ Srpska Crnja

36. Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu štaba za vanredne situacije opštine Nova Crnja za 2021.godinu

37. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Nova Crnja

38. Odluka  o donošenju  Plana razvoja  Opštine  Nova  Crnja za period od  2022. - 2030. godine 

49. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za bezbednost opštine Nova Crnja

50. Odluka o završnom računu budžeta opštine Nova Crnja za 2021. godinu

51. Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Aleksandrovo za   2021.g.

52. Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Vojvoda Stepa za 2021.g 

53. Zaključak o  davanju  saglasnosti na  Izveštaj o  radu Mesne  zajednice   Nova Crnja za 2021.g

54. Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Toba za 2021.g.

55. Zaključak  o  davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Srpska Crnja za 2021.g

56. Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Radojevo za 2021

57. Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke „Đura Jakšić“Srpska Crnja za 2021.g.

58. Rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Nova Crnja

59. Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

60. Odluka o  usvajanju sporazuma o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

61. Odluka o prestanku zaštite-hrast lužnjak u dvorištu policijske stanice N. Crnja

62. Odluka o prestanku zaštite-sastojina“pitomog oraha (Juglans regia L)“  

63. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Nova Crnja za 2022.godinu

64. Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu

65. Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022.godinu

66. Odluka o pristupanju postupku davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Nova Crnja radi obavljanja poljoprivrednono - ratarske proizvodnje

67. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Nova Crnja za period januar - jun 2022.godine

68. Odluka o pristupanju postupku otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Nova Crnja putem neposredne pogodbe

69. Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Nova Crnja

70. Odluka o poveravanju poslova prevoza đaka i studenata za školsku 2021/2022.godinu

71 Odluka o regresiranju prevoza učenika koji pohađaju srednju školu na teritoriji opštine Nova Crnja u međumesnom putničkom saobraćaju

72. Odluka  o regresiranju  prevoza  učenika  i  studenata u međumesnom  putničkom  saobraćaju

73. Odluka o regresiranju prevoza učenika osnovnih škola i osnovne i srednje škole „9.maj” Zrenjanin u međumesnom putničkom saobraćaju

74. Program korišženja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Nova Crnja za 2022.godinu

75. Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

76. Zaključak o upoznavanju sa finansijskim izveštajem za 2021.godinu JKP “8.avgust“ Srpska Crnja  

81. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Nova Crnja za 2022. godinu

82. Odluka o održavanju ulica i puteva na teritoriji opštine Nova Crnja

83. Odluka o izmeni odluke o opštinskim nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Nova Crnja

84. Odluka  o pristupanju postupku otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Nova Crnja -katastarske parcele br. 2906/2, 2906/4, 2906/10, 2906/12, 2906/14 i 2907/2 ko Nova Crnja

85. Zaključak o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja preduzeća JKP 8.avgust Srpska Crnja za 2022. godinu

86. Zaključak o davanju Saglasnosti na   Predlog izmene  cena prevoza za povlašćenu i nepovlašćenu kategoriju  JKP“8.avgust“ Srpska Crnja

87. Zaključak o davanju Saglasnosti na   Predlog izmene  cena komunalne usluge – kopanje rake  JKP“8.avgust“ Srpska Crnja

88. Zaključak o davanju Saglasnosti na   Predlog izmene  cena komunalne usluge –dimničarske usluge  JKP“8.avgust“ Srpska Crnja

89. Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad „Nova Crnja“ u Novoj Crnji

90. Zaključak o usvjanju Program rada Centra za socijalni rad „Nova Crnja“ za 2023.godinu

91. Zaključak o usvajanju.Program rada Crvenog krsta Nova Crnja za 2023.godinu

92. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora osnovne škole „Petefi Šandor“ Nova Crnja 

96. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Nova Crnja za 2022. godinu

97. Odluka o visini stope poreza  na imovinu opštine Nova Crnja

98. Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.godinu opštine Nova Crnja

99. Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Nova Crnja za 2021.godinu

100. Rešenje o razrešenju i postavljenju sekretara Skupštine opštine Nova Crnja

101. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „8. Avgust“ Srpska Crnja

102. Rešenje o obrazovanju komisije za izbor direktora jkp "8.avgust" Srpska Crnja

103. Odluka o pristupanju pribavljanja  nepokretnosti neposrdnom pogodbom u javnu svojinu opštine Nova Crnja

104. Odluku o izmeni odluke o usvajanju sporazuma o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

105. Odluka o usvajanju plana javnog zdravlja opštine Nova Crnja za period 2022-2026

106. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora osnovne škole „Stanko Krstin“ Radojevo

107. Rešenje o imenovanju za v.d. direktora JKP „8.avgust“ Srpska Crnja

108. Rešenje o imenovanju direktora narodne biblioteke „Đura Jakšić“ u Srpskoj Crnji 

109. Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „8. Avgust“ Srpska Crnja 

114. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Nova Crnja za 2022 god

115. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Nova Crnja za period januar-septembar 2022 god

116. Odluka o budžetu  Opštine Nova Crnja za 2023 godinu

117. Kadrovski plan Opštinske uprave Nova Crnja za 2023 godinu

118. Izmena i dopuna Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022 godinu

119. Odluka o pristupanju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Nova Crnja –kat parc.br 1217 K.O Vojvoda Stepa

120. Donošenje Zaključka o davanju saglasnosti na program poslovanja za 2023 godinu JKP“8.avgust“ Srpska Crnja

121. Donošenje zaključka o davanju saglasnosti na Program rada MZ Radojevo za 2023 godinu

122. Donošenje zaključka o davanju sagoasnosti na Program rada MZ Vojvoda Stepa za 2023 godinu

123. Donošenje zaključka o davanju saglasnosti na Program rada MZ Nova Crnja za 2023 godinu

124. Donošenje zaključka o davanju saglasnosti na Program rada MZ Toba za 2023 godinu

125. Donošenje zaključka o davanju saglasnosti na Program rada MZ Aleksandrovo za 2023 godinu

126. Donošenje zaključka o davanju saglasnosti na Program rada MZ Srpska Crnja za 2023 godinu

127. Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju opštinskog  štaba za vandredne situacije  Opštine Nova Crnja

128. Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Nova Crnja za  2023 godinu

129. Donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ“4.Oktobar“ Vojvoda Stepa

 

OPŠTINSKO VEĆE

4. Studija opravdanosti za zajedničko obavljanje poslova zoohigijene između opštine Nova Crnja i grada Kikinde 

16. Одлука о повећању броја студентских и ученичких стипендија које се додељују за школску 2021./2022. годину

17. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова 

18. Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Nova Crnja  

39. Zaključak o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Nova Crnja

40. Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje ene rgetske efikasnosti jp 1/22

41. Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugr adnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa ener getske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, jp1/22 

42. Rešenje o prestanku rada na položaju

43. Rešenje o postavljenju načelnika opštinske uprave opštine Nova Crnja

44. Odluka o donošenju Studije opravdanosti za zajedničko obavljanje poslova zoohigijene između opštine Nova Crnja i grada Kikinde  

45. Plan  zaštite  strnih  useva od požara na  teritoriji opštine   Nova   Crnja u 2022. godini

46. Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Nova Crnja 

47. Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

48. Odluka o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. 

77. Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2022. godinu 

93. Rešenje o obrazovanju i imenovanju koordinacionog tima za potrebe sprovođenja i praćenja sprovođenja Plana razvoja opštine Nova Crnja za period od 2022. – 2030.godine

94.  Odluka o imenovanju Vanje Ravić za lice koje će obavljati poslove koordinacije u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju Plana integriteta

95. Odluka o imenovanju radne grupa za izradu Plana integriteta u trećem ciklusu  

112. Pravilnik o organizaciji  i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Nova Crnja 

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

2. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Nova Crnja

3. Odluka o pristupanju postupku davanja u zakup nepokretnosti neposrednom pogodbom - poslovni prostor  

19. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Nova Crnja 

78. Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Nova Crnja 

79. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Nova Crnja 

80. Odluka o otuđenju nepokretnosti putem neposredne pogodbe-katastarske parcele br.180/3, 180/4, 180/5 i 180/6 k.o. Aleksandrovo 

110. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Nova Crnja

111. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Nova Crnja drugi krug 

113. Odluka o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Opštine Nova Crnja

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

1. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Nova Crnja